Általános szerződési feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Huppla.com weboldalt üzemeltető Borbély Gábor e.v. (székhelye: 1025 Budapest, Verecke lépcső 11.; nyilvántartási száma: 51181950; adószáma: 68073415-1-41 ; email elérhetőség: info@huppla.com, telefonszám: (+36) 30 901 3083; továbbiakban: Szolgáltató) és a Borbély Gábor e.v. által a Huppla.com weboldalon (továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.huppla.com domain alatt található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A Huppla.com weboldal üzemeltetését Borbély Gábor e.v. végzi.

Székhely: 1025 Budapest, Verecke lépcső 11.

Telefonszám: (+36) 70 907-0729

Email: info@huppla.com

2. Felhasználói profil, bejelentkezés az oldalba

2.1 Huppla.com weboldal intézmények számára fenntartott területére bejutni a weboldal jobb felső részén található bejelentkezés linkre kattintva, majd érvényes felhasználóinév és jelszó megadását követően nyílik lehetőség.

2.2 Huppla.com weboldal intézményi területéhez hozzáférést az elektronikus jelentkezést követően az üzemeltető biztosítja az oldal és a szolgáltatás partnerei számára.

3. Az oldal információi, szolgáltatásai

4. Intézményi jelentkezés

5. Szerzői jogok

5.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető  tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

5.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

5.3 Abban az esetben, ha a Huppla.com oldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az ügyfélszolgálaton!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

6. Egyebek

6.1 A Huppla.com oldalon való böngészés feltételezi a felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hiba lehetőségek elfogadását.

6.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a  Huppla.com weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a  Huppla.com weboldalhoz való kapcsolódásáért és a  Huppla.com weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

6.3 A  Huppla.com weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött szolgáltató, vásárlási szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a  Huppla.com weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

6.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Fővárosi Törvényszék joghatóságát kötik ki. 

6.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

♥ Ádámnak és Dorkának